Plan wydarzeń na rok 2019

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH w 2019r

L.p.

Nazwa imprezy / wydarzenia

Data wydarzenia

Nazwa i dane organizatora

1

ZABAWA

5.01.2019

GOK CISEK

77/487-10-95;

e-mail:gokcisek@op.pl

2

ZABAWA

19.01.2019

 OSP Cisek

3

KONCERT NOWOROCZNY

Edward Simoni

Muzyczna podróż dookoła świata

9.02.2019

GOK CISEK

77/487-10-95;

e-mail:gokcisek@op.pl

4

ZABAWA 

16.02.2019

Przedszkole nr 11 K-Koźle

5

ZABAWA 

23.02.2019

PSP Długomiłowice

6

„UKOCHANY ŚLĄSK”

Koncert Toby z Monachium

10.03.2019

PIOSENKA PLUS

7

Warsztaty KROSZONKARSKIE

12.03.2019

GOK CISEK

77/487-10-95;

e-mail:gokcisek@op.pl

8

Koncert OPERETKOWY

16 lub 17.03.2019

GOK CISEK

77/487-10-95;

e-mail:gokcisek@op.pl

9

Wycieczka

28.06.2019

GOK CISEK

77/487-10-95;

e-mail:gokcisek@op.pl

10

FESTYN PRZY FONTANNIE

.06.2019

GOK CISEK

77/487-10-95;

e-mail:gokcisek@op.pl

11

Powitanie uczestników spływu Odrą

15.06.2019

GOK CISEK

77/487-10-95;

e-mail:gokcisek@op.pl

12

KONCERT LETNI

.08.2016

GOK CISEK

77/487-10-95;

e-mail:gokcisek@op.pl

13

KONCERT BOŻONARODZENIOWY 

1.12.2019

GOK CISEK

77/487-10-95;

e-mail:gokcisek@op.pl