OGŁASZAMY NABÓR DO MAŻORETEK więcej w AKTUALNOŚCIACH

Instrukcja obsługi i eksploatacji fontanny na skwerze przy GOK

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI FONTANNY NA SKWERZE PRZY GOK

1. Opis.

Instrukcja dotyczy obsługi i eksploatacji fontanny. W zakres układu

technologicznego wchodzą:

 • zasilanie wody z sieci wodociągowej,

 • zbiornik wody

 • mechanizm dopełniania wody do fontanny,

 • pompa obiegowa fontanny

 • oświetlenie fontanny,

 • korek przelewu wody nadmiarowej,

 • spust wody z fontanny.

Układ pracuje automatycznie w zakresie załączania i wyłączania pompy i uzupełniania wody. Każdorazowej obsługi wymaga natomiast proces płukania siatki filtrującej, i dezynfekcja. W zakresie obsługi wchodzi również zabezpieczenie urządzeń na okres zimowy jak również ponowne uruchomienie instalacji wiosną.


2. Specyfikacja techniczna układu.

Fontanna zasilana jest przyłączem wodociągowym z sieci wodociągowej wsi Cisek. Zasilanie następuje za pomocą rurociągu bezpośrednio do komory technicznej w której umieszczono konsolę uzupełniania wody. Woda na dysze podawana jest za pomocą pompy zanurzeniowej znajdującej się w niecce fontanny, sterowanych automatycznie i zasysających wodę z niecki fontanny. Pompa pracuje w cyklu ciągłym. Załączanie i wyłączanie pompy odbywa się za pomocą zegara czasowego znajdującego się w w szafce sterowniczej fontanny.

Oświetlenie fontanny sterowane jest automatycznie. Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywa się grawitacyjnie poprzez przelew zamykający otwór zlewowy, odpływowy znajdujący się w dnie niecki fontanny.


3. Zamontowane urządzenia ich obsługa i eksploatacja.

3.1. Dopełnianie wodą z sieci. Regulator poziomu wody.

Regulator poziomu służy do automatycznego sterowania uzupełnieniem instalacji świeżą wodą wodociągową. Regulator składa się z pływaka umieszczonego na dopływie wody do niecki fontanny oraz zaworu zamykająco-otwierającego. W przypadku braku wymaganego poziomu wody w niecce automatycznie następuje jego otwarcie.

3.2. Opis działania instalacji.

W niecce zabudowanych jest 5 dysze. Pompa zasysa wodę ze zbiornika. Następnie tłoczy ją bezpośrednio na dysze. Powrót wody z tacy do zbiornika odbywa się poprzez siatki filtrujące.

 

Czynności eksploatacyjne:

 • kontrola stanu czystości i oczyszczanie siatek filtrujących pomiędzy tacą a zbiornikiem należy dokonywać nie rzadziej niż raz w tygodniu. W przypadku intensywnego zanieczyszczenia czynności wykonujemy tak często jak są one wymagane.
 •  Spuszczenie wody z instalacji na okres zimowy. Spuszczania wody dokonujemy najpierw poprzez odcięcie pompy z pracy i odkręcenie węża na tłoczeniu pompy.
 • Demontaż dysz na okres zimowy i spuszczenie wody z rurociągów
 • Ponowny montaż układu pompowego poprzez odwrotność czynności opisanych powyżej przed sezonem.

 

4. Uzdatnianie i dezynfekcja.

wykonuje się poprzez dodanie środka utrzymującego ph na poziomie 6,8÷7,4.

Zaleca się utrzymywanie zawartości środka dezynfekującego na poziomie 0,3-0,6 mg Cl2.

 

Czynności eksploatacyjne:
 • kontrola właściwego poziomu ph i Cl odbywa się ręcznie poprzez porównanie próbki z odczynnikiem z woda pobraną z tacy fontanny.


                                                                                             Opracował

Józef Zorembik