OGŁASZAMY NABÓR DO MAŻORETEK więcej w AKTUALNOŚCIACH

Regulamin korzystania z terenu przy fontannie

Drodzy mieszkańcy chcielibyśmy bardzo, aby teren przy fontannie służył naszym mieszkańcom i odwiedzającym, jako miejsce spotkań, rekreacji i wypoczynku, aby tak było, prosimy o dostosowanie się do niniejszego regulaminu.
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z FONTANNY

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z fontanny.

Fontanna udostępniania jest do użytku publicznego codziennie w celach wypoczynku i rekreacji. Każdy powinien zachowywać się w taki sposób aby nie zagrażał i nie szkodził innym i sobie.

 

ZABRANIA SIĘ:

  1. Wchodzenia do fontanny, kąpieli, mycia rąk i twarzy.
  2. Wrzucania żwirku, piasku, kamyków, zabawek, papierów, niedopałków,resztek żywności,  worków foliowych oraz wszelkich innych śmieci,a także środków pianotwórczych powodujących zapowietrzenie pomp .
  3. Zatykania dysz fontanny, niszczenia lub uszkodzenia urządzeń wodnych, manipulowania przy instalacjach i urządzeniach elektrycznychznajdujących się na fontannie i w jej niecce.
  4. Wprowadzania psów do fontanny.
  5. Stwarzania zagrożeń narażających siebie lub innych na utratę zdrowia.
  6. Spożywania alkoholu oraz noszenia w pobliżu fontanny materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych, środków odurzających oraz innych substancji niebezpiecznych.

Opracował

Józef Zorembik